ХОВД АЙМГИЙН ТӨСӨВ
“Нэг эрүүл мэнд” салбар хоорондын аймгийн зөвлөлийн 2 дугаар хурал хуралдлаа “Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн авто зам хөгжүүлэх төсөл” амжилттай хэрэгжиж байна

Онцлох мэдээ

Ховд аймгийн атласны талаар редакцийн зөвлөлд танилцуулж санал авлаа

Ховд аймгийн Засаг даргын Тамгын газар нь Шинжлэх Ухааны академи, Ховд их сургуультай 25 чиглэлээр хамтран ажиллах гурвалсан гэрээ байгуулсан. … Дэлгэрэнгүй->>

Таны сонорт

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2015 оны тодотгосон төлөвлөгөө

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2015 оны тодотгосон төлөвлөгөө … Дэлгэрэнгүй->>

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2014 оны урьдчилсан гүйцэтгэл

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2014 оны урьдчилсан гүйцэтгэл … Дэлгэрэнгүй->>

Аймгийн 2014 оны урьдчилсан гүйцэтгэл, 2015 оны төсвийн төсөл,2013 оны гүйцэтгэл

Аймгийн 2014 оны урьдчилсан гүйцэтгэл, 2015 оны төсвийн төсөл,2013 оны гүйцэтгэл … Дэлгэрэнгүй->>

ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН 2014 ОНЫ 3-Р УЛИРЛЫН УРЬДЧИЛСАН ГҮЙЦЭТГЭЛ

ОРОН НУТАГТ ЧИГ ҮҮРЭГ НЬ ШИЛЖИЖ ИРСЭН ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН 2014 ОНЫ 3-Р УЛИРЛЫН УРЬДЧИЛСАН ГҮЙЦЭТГЭЛ … Дэлгэрэнгүй->>